วิธีใช้งานระบบเชื่อมต่อ Shopee

หากคุณต้องการเชื่อมต่อสินค้าระหว่าง LnwShop Pro กับ Shopee จะมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

เชื่อมต่อกับบัญชี LnwShop Pro กับ Shopee

 1. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop Pro
 2. เข้าไปที่เมนู บริการอัพเกรดของร้าน เลือก Shopee
 3. กดปุ่ม เชื่อมต่อ และกรอกข้อมูลบัญชีช้อปปี้เพื่อให้สิทธิ์ LnwShop Pro ในการเชื่อมต่อระบบ

ตั้งค่าการเชื่อมต่อสินค้า

เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น การเลือกสินค้า การเลือกส่งราคาขายสินค้า รวมไปถึงการกำหนดส่งข้อมูลรายละเอียดสินค้า หากตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม บันทึก เพื่อยืนยันการตั้งค่า

เชื่อมต่อกับ Shopee

สินค้าพร้อมส่ง จะต้องกำหนดเวลาจัดเตรียมสินค้าไม่เกิน 2 วัน

กำหนด 3 วันขึ้นไป สถานะของสินค้าบนช้อปปี้ จะเป็น Pre-order โดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อสินค้า

สินค้าที่เชื่อมต่อกับ Shopee จะมีทั้งหมด 4 สถานะ ได้แก่

 1. ใช้งานได้ : สินค้ามีการเชื่อมต่อกับ Shopee เรียบร้อย
 2. มีข้อผิดพลาด : สินค้ามีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ อาจเกิดได้จากข้อมูลสินค้าที่ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่เป็นไปตามนโยบายของ Shopee
 3. รอการตรวจสอบ : สินค้าอยู่ในระหว่างรอการตวรจสอบเพื่อการเชื่อมต่อ หรือการอัพเดทข้อมูล
 4. ไม่พร้อมขาย : สินค้าไม่มีสต๊อกภายในคลัง จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนสต๊อกเพื่อการเชื่อมต่อ

หากหน้าจัดการสินค้าที่เชื่อมต่อ ปรากฏลิงก์สินค้าบน Shopee หมายถึง
สินค้าชิ้นนั้นมีการเชื่อมต่อระหว่าง LnwShop กับ Shopee อยู่

การเชื่อมต่อสินค้ามีทั้งหมด 3 รูปแบบ ตามลักษณะข้อมูลเดิมของคุณ สามารถเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมได้ดังนี้


ดึงสินค้า Shopee มาที่ LnwShop Pro

ใช้ในกรณีที่มีสินค้าบน Shopee แต่ยังไม่มีสินค้าบน LnwShop Pro จะเป็นการดึงข้อมูลมาสร้างเป็นสินค้าใหม่ที่ LnwShop

 1. เข้ามาที่หน้าระบบจัดการ Shopee จะพบกล่องสินค้ารอเชื่อมต่อ คลิก จัดการ

*หมายเหตุ หากข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่แสดง กรุณารอระบบดึงข้อมูล (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าบน Shopee)

 1. คุณจะพบสินค้าที่มีอยู่บน Shopee แต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ LnwShop Pro คลิกที่ปุ่ม สร้างเป็นสินค้าใหม่ ในสินค้าชิ้นที่ต้องการดึงข้อมูลมาสร้างเป็นสินค้าใหม่บน LnwShop Pro
 1. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ เช่น เลือกหมวดหมู่, ประเภทสินค้า ตามเมนูเชื่อมต่อที่ปรากฏขึ้น และกด ยืนยันการสร้างสินค้าใหม่
เชื่อมต่อกับ Shopee
** กรณีสินค้าตัวเลือกแบบ คุณต้องเชื่อมหัวข้อตัวเลือกแบบของ Shopee เข้ากับหัวข้อของ LnwShop เช่น สี เชื่อมกับ สี ทั้งนี้ หากไม่มีหัวข้อที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถเลือกดึงหัวข้อตัวเลือกจาก Shopee มาสร้างใหม่ที่ LnwShop หรือ เพิ่มหัวข้อข้อมูลสินค้า ได้เอง
 1. สินค้าจะถูกสร้างใน LnwShop Pro และเชื่อมต่อกับ Shopee เรียบร้อย

ส่งสินค้า LnwShop Pro ไปที่ Shopee

ใช้ในกรณีที่มีสินค้าบน LnwShop Pro แต่ยังไม่มีสินค้าบน Shopee จะเป็นการส่งข้อมูลไปสร้างเป็นสินค้าใหม่ที่ Shopee

 1. เข้ามาที่หน้าระบบจัดการ Shopee คลิก จัดการสินค้า
 1. การเลือกสินค้า ที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Shopee แบ่งเป็น 2 รูปแบบตามการตั้งค่าเชื่อมต่อสินค้า หากตั้งค่าการเชื่อมต่อสินค้าแบบ ทั้งร้าน (ข้ามไปอ่านข้อ 3), แบบ เลือกเอง ให้กดที่ปุ่ม +สินค้าในช่องทางนี้ และเลือกสินค้าที่ต้องการ
 1. สินค้าที่เลือกจะถูกส่งเข้ามาอยู่ในสถานะ สินค้าที่มีข้อผิดพลาด เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ Shopee กำหนด ได้แก่ หมวดหมู่สินค้า Shopee, น้ำหนัก, แบรนด์สินค้า และข้อมูลเฉพาะอื่น ๆ ของหมวดหมู่สินค้า

คุณสามารถคลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อใส่ข้อมูลข้างต้นได้ทันที

เมื่อเข้ามาที่หน้า แก้ไขสินค้า ให้แก้ไขข้อมูลสินค้าตามรายละเอียดข้อผิดพลาด เช่น กรุณากำหนดหมวดหมู่ของ Shopee ในสินค้านี้ จากนั้นกด บันทึก

 1. หลังกรอกข้อมูลครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ Shopee กำหนด สินค้าจะถูกสร้าง และเชื่อมต่อกับ Shopee เรียบร้อย

เชื่อมต่อสินค้าระหว่าง LnwShop Pro กับ Shopee

ใช้ในกรณีที่มีสินค้าอยู่แล้วทั้ง 2 Platform จะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลทั้ง 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน

 1. เข้ามาที่หน้าจัดการ Shopee จะพบกล่องข้อความ สินค้ารอเชื่อมต่อ คลิก จัดการ

*หมายเหตุ หากข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่แสดง กรุณารอระบบดึงข้อมูล (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าบน Shopee)

การเชื่อมต่อ shopee
 1. คุณจะพบสินค้าที่มีอยู่บน Shopee แต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ LnwShop Pro คลิกที่ปุ่ม เชื่อมกับสินค้าเดิม ในสินค้าชิ้นที่ต้องการเชื่อมต่อกับสินค้าที่มีอยู่แล้วบน LnwShop Pro
 1. เลือกสินค้าบน LnwShop Pro ที่ต้องการเชื่อมต่อกับสินค้าชิ้นนั้นๆ จากนั้นกด เลือก (สามารถค้นหาสินค้าจากชื่อ/รหัสสินค้าในช่องค้นหา)
 1. ตั้งค่าการเชื่อมต่อที่ต้องการ ตามเมนูเชื่อมต่อที่ปรากฏขึ้น และกด ยืนยันการเชื่อมต่อ
 1. หลังยืนยันการเชื่อมต่อเรียบร้อย สินค้าจะถูก Link เข้าหากัน และอยู่ในสถานะใช้งานได้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามทางทีมที่ปรึกษาธุรกิจ (LnwShop Pro) ของคุณ