็howtouse-LnwPay

วิธีการใช้งานระบบรับชำระเงิน LnwPay

หากคุณต้องการใช้งานระบบรับชำระเงิน LnwPay สามารถดำเนินการได้ดังนี้

วิธีสมัครใช้บริการ LnwPay

1. เข้าไปที่ระบบจัดการ LnwShop Pro

2. คุณสามารถสมัครเทพเพย์ได้ผ่าน 2 เมนู ดังนี้

  • เลือกเมนู ชำระเงิน > คลิก ตั้งค่าบัญชีรับเงิน บัญชีธนาคาร > สนใจใช้งาน LnwPay
  • เลือกเมนู การเงิน | บัญชี > คลิก เข้าร่วม LnwPay
หน้าเข้าร่วม LnwPay

3. คลิกรายละเอียดการเข้าร่วม และ เลือกรูปแบบเทพเพย์ที่ต้องการสมัครใช้งาน

รูปแบบ LnwPay
ตัวอย่างหน้าเลือกรูปแบบ LnwPay

4. จัดการคุณสมบัติ ให้ครบทุกข้อ และกดปุ่ม ส่งคำขอเข้าร่วม LnwPay

ตัวอย่างหน้าจัดการคุณสมบัติ LnwPay

5. รอทีมงานติดต่อกลับ เพื่อพูดคุยรายละเอียดก่อนการเปิดใช้งาน ภายใน 3 วันทำการ


ารดูข้อมูลรายการบัญชีผ่าน LnwPay

เมื่อระบบเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเข้าไปที่ระบบจัดการ LnwShop Pro > คลิกเมนู LnwPay > รายการบัญชีผ่าน LnwPay เพื่อดูข้อมูลรายการสั่งซื้อ และค่าธรรมเนียมที่ถูกหักผ่านเทพเพย์ได้ โดยมีสถานะดังนี้

  • รอรับ ยอดเงินของรายการสั่งซื้อที่มีสถานะรอจัดส่ง, รอรับสินค้า และรอยืนยันการรับสินค้า โดยเป็นยอดที่ถูกหักค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
  • รอชำระ ยอดเงินที่รอชำระค่าบริการที่ยังไม่สามารถสรุปยอดได้ เช่น ค่าบริการโฆษณา Google Text Ads
  • เงินที่มี ยอดเงินทั้งหมดที่มีในระบบ (ยอดเงินจากรายการสั่งซื้อที่มีสถานะเรียบร้อย หรือยอดเงินที่เกิดจากการเติมเงินเข้าระบบ)
  • เงินที่ถอนได้ มาจาก เงินที่มี หักกับเงินที่ รอโอนออก ซึ่งเป็นยอดเงินสุทธิที่คุณสามารถถอนออกจากระบบได้
  • รอโอนออก ยอดเงินที่คุณสั่งถอนออกจากระบบ และอยู่ระหว่างโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งจะถูกหักออกจากยอด เงินที่มี เมื่อทำการโอนเรียบร้อยแล้ว

การถอนเงินออกจาก LnwPay

เข้าไปที่ระบบจัดการ LnwShop Pro > คลิกเมนู LnwPay > ถอนเงินจากบัญชี หรือกดเมนูถอนเงินที่หน้ารายการบัญชีผ่าน LnwPay จากนั้นกรอกข้อมูลสำหรับการถอนเงินค่ะ

ถอนเงิน LnwPay

ทีมงานจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน ภายใน 2 วันทำการ

โดยบัญชีธนาคารตั้งต้นที่ใช้รับเงิน สามารถตั้งค่าได้ที่หน้า จัดการคุณสมบัติ LnwPay

การดูใบเสร็จค่าบริการ LnwPay

คุณสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จค่าบริการที่ถูกหักผ่านเทพเพย์ได้ โดยไปที่ระบบจัดการ LnwShop Pro > คลิกเมนู รายการใบเสร็จรับเงิน LnwPay จากนั้นคลิกที่ใบเสร็จที่ต้องการดาวน์โหลด หรือคลิกที่รายละเอียดแนบ เพื่อดาวน์โหลดรายการเดินบัญชี

 ** รายการใบเสร็จจะออกให้เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
ใบเสร็จ LnwPay

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามทางทีมที่ปรึกษาธุรกิจของคุณนะคะ