facebook ads

ทำความรู้จัก 11 จุดประสงค์ ในการทำโฆษณา Facebook Ads

เวลาที่เราจะลงโฆษณากับ Facebook ระบบจะมีให้เราเลือกจุดประสงค์ในการทำโฆษณา ซึ่งจุดประสงค์ในการทำ Facebook Ads มีให้เราเลือกได้มากกว่า 11 จุดประสงค์ แต่ละจุดประสงค์จะมีเป้าหมายการโฆษณาอย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้คุณค่ะ

สำหรับจุดประสงค์ในการทำโฆษณา Facebook Ads จะมีทั้งหมด 11 จุดประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 เป้าหมายหลักได้แก่ Awareness, Consideration และ Conversion ซึ่งทั้ง 3 เป้าหมาย จะมีจุดประสงค์ย่อยลงไป รวมถึงในบางจุดประสงค์ย่อย ยังมีกิจกรรมที่ตั้งค่าได้แตกต่างกันอีกด้วย ทั้งนี้ใน 3 เป้าหมายหลัก จะมีจุดประสงค์หลักดังนี้ค่ะ

  • Awareness จะเน้นการลงโฆษณา แบบที่ทำให้คนรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของเราแบบกว้าง ๆ เน้นปริมาณการรับรู้เป็นหลัก
  • Consideration จะเน้นลงโฆษณาเพื่อให้เกิด Action ใด Action หนึ่ง แต่ยังเป็น Action ที่อาจจจะยังไม่ได้ส่งผลไปที่ยอดขายโดยตรง
  • Conversion จะเน้นการลงโฆษณาเพื่อให้เกิด Action ที่ส่งผลต่อยอดขายโดยตรง
จุดประสงค์ในการทำโฆษณา Facebook Ads

ทั้งนี้ในแต่ละเป้าหมายหลักจะมีจุดประสงค์ย่อยลงไป ซึ่งรวมแล้วมีทั้งสิ้น 11 จุดประสงค์ ซึ่งจะมีข้อมูลสรุปดังนี้ค่ะ

11 จุดประสงค์ในการทำโฆษณา Facebook Ads

1. Brand Awareness

Brand Awareness จะเป็นจุดประสงค์ในเป้าหมายของการทำ Awareness โดยเน้นการโฆษณาแบรนด์ของเราให้เป็นที่รู้จักให้ได้มากที่สุด โดยจะเป็นการโปรโมทเพจให้คนเห็นเยอะที่สุด โดยไม่ได้สนใจว่าคนเหล่านั้นจะไลค์หรือไม่ไลค์เพจ

2. Reach

Reach เป็นอีกจุดประสงค์หนึ่งในเป้าหมายการ Awareness แต่จะเปลี่ยนจากการโปรโมทเพจ เป็นการโปรโมทโพสให้คนเห็นมากที่สุดแทน โดยไม่ได้สนใจว่าคนที่เห็นจะมีปฎิสัมพันธ์อะไรกับโพสของเราหรือไม่

3. Traffic

Traffic เป็นจุดประสงค์ในการส่งคนเข้าไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์ หรือแอปพลิเคชั่น หรือ อีเวนท์

4. Engagement

Engagement ใช้สำหรับเพิ่มปริมาณการปฎิสัมพันธ์ของแบรนด์กับผู้ชม โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  • Post engagement เป็นการเพิ่มปฎิสัมพันธ์ของผู้คนกับโพสของเรา
  • Page likes เป็นการเพิ่มปริมาณคนกดไลค์เพจของเรา
  • Event responses เป็นการเพิ่มคนที่กดตอบรับอีเวนท์ที่เราจัดขึ้น

5. App installs

App installs จะเน้นส่งโฆษณาไปยังคนที่มีแนวโน้มดาวน์โหลด และ มีปฎิสัมพันธ์กับแอปพลิเคชั่นของเรา โดยแบ่งจุดประสงค์ย่อยออกเป็น 2 ข้อ คือ

  • Automated app ads เป็นการรันโฆษณาโดยสร้างข้อมูลพื้นฐาน เช่นรูป และคำโฆษณาไว้ให้ Facebook เลือกไปจับคู่สร้างเป็นโฆษณาด้วยตัวเอง โดยเน้นเป้าหมายตามจุดประสงค์
  • App ads จะเป็นการสร้างโฆษณาด้วยตัวเอง กำหนดข้อความโฆษณาและรูปภาพในการทำโฆษณาเอง

6. Video views

Video views จะเป็นการลงโฆษณาเพื่อให้คนเห็นวีดีโอของเรา

7. Lead generation

Lead generation เป็นโฆษณาในรูปแบบของการสร้างฟอร์มให้กับผู้สนใจได้กรอกข้อมูลเข้ามา ซึ่งสามารถสร้างฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เบอร์โทร หรือข้อมูลอื่น ๆ ก็สามารถทำได้

8. Message

Message เป็นการลงโฆษณาในเป้าหมาย Consideration รูปแบบสุดท้าย โดยโฆษณาจะเลือกการลงได้ 2 รูปแบบคือ 1. Click to message เป็นการลงโฆษณาแบบให้คนกดเข้ามาคุยกับเรา หรือ 2. Sponsered message จะส่งหาเฉพาะคนที่เคยแชทด้วย โดยจะแสดงผล Ads ในช่องทางการแชทเท่านั้น ทั้งนี้เราสามารถเลือกช่องทางการแชทได้ 3 ช่องทางคือ 1. Messenger 2. WhatsApp และ 3. Instagram Direct

9. Conversion

การทำโฆษณาแบบ Conversion ของ Facebook จะเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการอย่างแท้จริง เช่นการกดสั่งซื้อบนหน้าเว็บของเรา โดยเราสามารถเลือกพื้นที่ที่จะเกิด Conversion ได้ 5 พื้นที่ คือ 1. Website 2. App 3. Website and app 4. Messenger และ 5. WhatsApp ทั้งนี้หากเราเลือกเป็นเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น เราจำเป็นที่จะต้องเติมโค้ดของ Facebook Pixel ไปในเว็บไซต์ เพื่อให้ Facebook สามารถเก็บข้อมูลได้เพิ่มเติม (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Conversion Tracking ได้ที่นี่)

10. Catalog Sale

Catalog Sale เป็นการนำเอาแคตาล็อกของสินค้ามาแสดงผลให้ลูกค้าเห็น โดยที่เราจะกำหนดไม่ได้ว่าอยากให้สินค้าชิ้นไหนใน Catalog แสดงผล แต่ Facebook จะเลือกเองจากสินค้าที่ได้รับความนิยม

11. Store traffic

การลงโฆษณาแบบ Store traffic เป็นการลงโฆษณาให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งร้านของเรา ได้เดินไปทางเยี่ยมชมร้านของเราจริง ๆ


และทั้งหมดนี่ก็คือ 11 จุดประสงค์ทางการตลาด ที่เราสามารถเลือกใช้ได้เมื่อต้องทำโฆษณากับ Facebook ค่ะ ทั้งนี้หากแบรนด์ไหนอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกไปดูได้ที่ Facebook business goals นะคะ