วิธีการใช้งาน ใบสรุปรายการส่งพัสดุ

ใบสรุปรายการส่งพัสดุ เป็นเอกสารแสดงข้อมูลรายการจัดส่ง ของออเดอร์ที่คุณเลือกพิมพ์จากระบบ ใช้สำหรับตรวจสอบรายการพัสดุที่จัดส่งในแต่ละวัน หรือหากคุณส่งสินค้าผ่านระบบ LnwExpress สามารถนำเอกสารนี้ให้พนักงานขนส่งเซ็น เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้ารับพัสดุได้ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์เอกสารผ่านระบบ Smart Print ตามรายละเอียดดังนี้

การตั้งค่าพิมพ์ ใบสรุปรายการส่งพัสดุ

เป็นการสร้าง Preset ใบสำหรับสรุปรายการส่งพัสดุเก็บไว้ สำหรับเรียกใช้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop Pro > ไปที่เมนู พิมพ์ > คลิก ตั้งค่าการพิมพ์

2. จากนั้นคลิก +เพิ่ม Preset ใหม่ หรือเลือก แก้ไข Preset เดิมที่มีอยู่

ตั้งค่าการพิมพ์ ใบสรุปรายการส่งพัสดุ

3. ตั้งค่าขนาดกระดาษที่ต้องการ และเลือกเอกสารที่จะพิมพ์เป็น ใบสำหรับสรุปรายการส่งพัสดุ

Preset ใบสรุปรายการส่งพัสดุ

4. กำหนด ชื่อ Preset เรียบร้อยแล้วกด บันทึก หรือหากคุณเลือกแก้ไข Preset เดิมสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะ

บันทึกเป็น Preset

วิธีพิมพ์ใบสำหรับสรุปรายการส่งพัสดุ

หลังจากที่คุณกรอกรหัสพัสดุ หรือขอรับรหัสพัสดุอัตโนมัติผ่าน LnwExpress ของแต่ละรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารสำหรับสรุปรายการส่งพัสดุที่จะจัดส่งในแต่ละวัน ให้ไปที่เมนู ขนส่ง > เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมนู พิมพ์ใบส่งของ และเลือกพิมพ์เอกสารดังกล่าวจาก preset ที่ตั้งค่าไว้ได้เลยค่ะ

ขอรหัสพัสดุอัตโนมัติ
ใบสรุปรายการส่งพัสดุ

นอกจากนี้ คุณสามารถแชร์ลิงก์ สำหรับรายการพิมพ์เอกสารแต่ละรายการ เพื่อส่งให้คนอื่นหรือทีมงานของร้าน นำไปพิมพ์เอกสารแทนได้ โดยสามารถคลิกเมนู ที่อยู่ด้านข้างเมนูพิมพ์ เพื่อคัดลอกลิงก์รายการพิมพ์ได้เลยค่ะ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามทางทีมที่ปรึกษาธุรกิจ (LnwShop Pro) ของคุณ หรือคลิกที่นี่หากสนใจใช้งาน LnwShop Pro